Av Janne Karlsson

Våra torp ligger någonstans i skogen omgivna av skogsbefriade marker i form av gårdstun, gräsmattor och egna odlingar. I skogen strövar vi gärna för att få avkoppling, vila eller spännande upplevelser. Här kan vi hitta bär, svampar, blommor och vilda djur. Där är det svalt under heta sommardagar, fuktigt under torrperioder och mindre blåsigt under stormiga höstdagar.

Torpets blommor gläder våra ögon, skörden från odlingarna fyller våra magar och deras smaker gläder våra tungor. Vi vet alla vad skog och mark är, men vad är det i mer vetenskaplig mening?

Med skog menas ett område som har sin karaktär av trädarter och andra vedartade växter som ingår i växtligheten. Träden ska vara minst 5 meter höga och avståndet mellan dem inte mindre än trettio meter och området ska vara så stort att det har ett klimat som skiljer sig från omgivningen.

Och med mark menar vetenskapen den del av fasta jordytan som påverkas både av atmosfären och av levande organismer. Mark bildas genom en kombination av geologiska, klimatiska och biologiska processer. Berg krossas till sten, sand, grus och ännu finkornigare material av fysiska och kemiska orsaker. Detta så kallade minerogena materialet blandas med organogent material, allstå förmultnande växter och djur och mikroorganismer. I mellanrummen finns luft och vatten med lösta ämnen. Markens djup kan variera från någon mm på berghällar till tiotals meter i uråldrig tropiska områden.

Det finns många olika typer av skogar. Här i norden är lövskogar, blandskogar och framförallt barrskogar vanligast. Skogar är den naturliga vegetationen nästan överallt i Sverige. Ängar, hagar och åkrar och andra öppna marker har oftast en gång varit skogar som avverkats och öppnats av människor.

Och vad är jordmån? Med jordmån menas den övre delen av marken, som påverkas av klimatet och de levande organismerna. I Sverige finns huvudsakligen två typer av jordmåner, brunjord och podsol. Brunjordar förekommer och bildas framförallt på finkorniga jordarter på stora slätter där det ursprungligen eller fortfarande växer lövskog. Brunjordarna är rika på maskar som äter växtdelar, gör gångar i jorden och på så sätt gör den luftig. Maskarnas avföring är mat för bakterier och deras gångar ökar tillgången på luft vilket också gynnar bakterierna . Maskarna blandar också om jorden. Detta sammantaget gör att nedbrytningen av organiskt material går fort. Brunjordarna är näringsrika, luftiga, inte särskilt sura och har stor förmåga att hålla kvar vatten. De är alltså mycket bördiga.

Podsol finns framförallt på högre liggande marker särskilt i Norrlands barrskogar. Podsolen är fattigare på näringsämnen, daggmaskar och bakterier. Den är också surare och tydligare skiktad eftersom maskarna inte blandar om den. Dess viktigaste nedbrytare är svampar, vars mycel bildar en tunn ljust väv av spindeltunna trådar strax under markytan. Många av träden har ett nära samarbete med någon hattsvamps mycel. Trädet ger svampen energi i form av socker och svampen hjälper trädet att ta upp närsalter.

 

 

 

En reaktion till “Skog och mark”

  1. Dedicated servers Svara

    Ortnamn pa -losa finns i Skane, Smaland, Oland, Vastergotland, Ostergotland och trakterna kring Hjalmaren och Malaren. I Syd- och Mellansverige syftar -skog ofta pa skogsomraden och har senare kommit att beteckna en bygd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.