Fladdermöss

Fladdermöss är verkligen inte ett skadedjur på samma sätt som t ex möss eller rådjur kan vara utan tvärtom så gör de mycket stor nytta genom att äta upp skadeinsekter i våra trädgårdar. En fladdermus kan äta upp till 4000-7000 myggor på en natt. Dock kan de ställa till problem för oss med gamla hus om de boar in sig på fel ställen.

Fladdermössen behöver håligheter att vistas i på dagarna, men också för övervintring samt en plats att föda sina ungar i. Helst söker sig fladdermöss till naturliga håligheter, bland annat i träd, men också till bostadshus och andra byggnader. Moderna hus är idag ofta hermetiskt tillslutna, men äldre trähus med håligheter lite här och var passar perfekt som bo för fladdermöss.