Ogräs eller skadeväxter är växter som växer på platser där de för människor inte är önskvärda, det kan vara trädgårdar, åkrar, blomsterrabatter eller gator och torg. En art kan alltså vara både ogräs och kulturväxt beroende på var den växer. Ogräs kallas oönskade växter i växtskiktet, dvs. växter som växer generellt lägre än 50 cm. I buskskikt och trädskikt används istället ofta benämningen sly för samma fenomen.

Det råder delade meningar om vad som är ogräs och vad som inte är det, på samma sätt som med skadedjur. I början av föregående sekel betraktades i stort sett allt som människor inte själva sått som ogräs. Idag är många av dåtidens ”ogräs” mer eller mindre hotade av utrotning. Dessutom anses en del ogräs som vackra.

Många ogräs är också ursprungligen introducerade som kulturväxter, och har först senare kommit att betraktas som ogräs, som t ex kirskål.

Ogräsväxterna finns i flera olika arter och är i regel väl utrustade för att överleva olika försök att utplåna eller begränsa deras utbredning.

Många ogräsväxter har följt den mänskliga odlingen jorden runt, så att man finner dem frodas under de mest olika klimatiska förhållanden. Allteftersom ogräsväxterna förökar sig, huvudsakligen genom frön eller rötter och underjordiska utlöpare, betecknas de som frö- och rotogräs. Deras förekomst är i väsentlig mån beroende på jordmån och de odlade växternas art samt det därav beroende sättet för jordens behandling.

Från en våra trogna och mest ogräsvana medarbetare:

”Misströsta inte, de flesta ogräs går att få bort med tid och envishet!  Brännässlor rycker du tidig vår och fortsätter under säsongen. Det kan vara svårt att få med de långa gulaktiga rötterna men trägen vinner. Kirskål tröttnar om du klipper dem ofta eller täcker dem med plast en säsong eller två. Det värsta ”ogräset” vi stött  på är snöbär som envist kommer tillbaka.  Minsta rotbit kan ge upphov till ny buske. Ett tips var försiktig med vilka buskar du tar in i din trädgård!

Andra problem kan vara mynta, humle och lupiner. Lupiner bör vi alla vara försiktiga eftersom de är så invasiva att de konkurrerar ut många andra växter.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.