Bränder som är orsakas av bristfälliga eldstäder eller skorstenar är relativt vanliga och står för runt 20 % av alla bränder i Sverige. Bränder i eldstäder och skorstenar beror nästan uteslutande på grund av:

  • Felaktig eldningsteknik
  • Felkonstruerade eldstäder och rökkanaler
  • Byggfusk eller okunnighet om de regler som gäller vid installation av eldstäder

Elda rätt

För att minska risken för soteld (skorstensbrand) och bränder som orsakas av värmeöverföring genom skorstenen är det viktigt att elda på ett riktigt sätt. Använd därför torr ved i lämplig storlek. Fuktig ved ger en lägre förbränningstemperatur som leder till ökad avsättning av sot och tjära i skorstenen vilket kan leda till soteld.

Elda aldrig tryckimpregnerat virke, spånskivor, kartong eller plast. Sot- och tjärbildningen blir kraftig vilket leder till en ökad risk för soteld. Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor. Pyrelda aldrig. Kontrollera röken, den ska vara klar och genomskinlig. Svart rök tyder på dålig förbränning som ökar risken för soteld.

Kontrollera rökgastemperaturen den skall vara max 350°C. Följ eldningsanvisningarna i instruktionerna till eldstaden – i många moderna braskaminer kan man fylla på med mer ved än vad de är konstruerade för att klara. Ofta är tillåten mängd ved så låg som 2 kg/timme, om man eldar mer än tillåtet är risken stor för att byggnadsdelar i anslutning till kaminen eller skorstenen antänds.

Tänk på att många braskaminer med stålskorstenar inte är avsedda för långvarig eldning utan endast är lämpliga för ”myseldning”. Om eldning sker under lång tid eller med för hög temperatur kan isoleringen mellan skorstenens inner- och ytterrör smälta. Då kan temperaturen på skorstenens utsida stiga till flera hundra grader och risken för att brand uppstår i husets trästomme är stor.

Sot och aska skall läggas i en plåthink med lock som placeras på ett obrännbart underlag utomhus. Glöd kan finnas kvar i askan under flera dagar och många bränder har orsakts av slarvig hantering av aska. När man är riktigt säker på att ingen glöd finns kvar i askan kan den spridas i naturen och fungerar då som gödningsmedel.

Om du är osäker på hur du ska elda eller vilken typ av eldning som din anläggning och skorsten är lämplig för kontakta närmsta skorstensfejarmästare.

Åtgärder vid soteld

  • Stäng alla luckor på eldstaden.
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.
  • Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd speciellt vid bjälklagsgenomgångarna, på vinden samt på taket.

Efter att sotelden är släckt bör du inte elda i skorstenen förrän du kontaktat skorstensfejarmästaren och en besiktning genomförts av skorstenen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.